PL EN FR DE ESP JP

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Tu można marzyć logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo exlibris logo vivaoliva logo skarby oliwian
Galeria Warzywniak

Z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku / 01

wydarzenie wielodniowe, 2019.04.05 - 2019.05.05
w ramach projektu Galeria Warzywniak
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stanowi reprezentację dorobku artystycznego twórców XX wieku i obejmuje dzieła artystów polskich i zagranicznych w całej ich różnorodności ideowej, formalnej i materiałowej.
Wystawa prac ze zbiorów orońskich, prezentowana w Oliwskim Ratuszu Kultury,  zatytułowana „Hominem quaero”, opiera się na wyborze rzeźb związanych z szeroko pojmowaną figuracją, rozumianą jako niewyczerpane źródło inspiracji, charakteryzujące się pewną ponadczasowością. Eksponowane prace ukazują przemiany stylistyczne i formalne zachodzące w rzeźbie polskiej od lat 20. do współczesności. „Poszukując człowieka”, artyści w swojej twórczości podążali różnymi drogami. Formy rzeźbiarskie stają się jednocześnie obrazem refleksji twórcy, który prowadzi dialog z rzeczywistością,  komentując ją na swój własny, niepowtarzalny sposób. Artyści podejmują próbę odpowiedzi na wiele pytań związanych z egzystencją człowieka w całej jej złożoności. Na wystawie mamy przykłady przedstawień klasycznych, neoekspresjonistycznych, aż po formy abstrakcyjne. W galerii Oliwskiego Ratusza Kultury są eksponowane prace wielu wybitnych polskich rzeźbiarzy, między innymi: Katarzyny Kobro, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Hasiora, Jerzego Jarnuszkiewicza, Andrzeja Pawłowskiego, Antoniego Rząsy, Józefa Łukomskiego, Adama Prockiego, Bronisława Chromego, Jana Kucza, Gustawa Zemły, Stanisława Kulona. 

-------------------------------

Centrum Rzeźby Polskiej jest Narodową Instytucją Kultury, która ma swoją siedzibę we wsi Orońsko, 120 km od Warszawy, 15 km od Radomia, jadąc w kierunku Krakowa.
Tradycje kulturalne Orońska sięgają połowy XIX wieku. Kontynuowali je kolejni właściciele majątku – Christiani, Pruszkowie oraz Brandtowie.
Do końca pierwszej ćwierci XIX w. Orońsko było jedną z wielu niewyróżniających się wsi. Wydarzeniem, które zmieniło historię tego miejsca była budowa traktu krakowskiego oraz zmiana właściciela majątku.
W roku 1834 dobra orońskie nabył Franciszek Ksawery Christiani wraz z małżonką Amelią z Heblów, od tego czasu aż do śmierci zajmował się przebudową i urządzaniem posiadłości, którą przekształcił w skromną wiejską rezydencję. Franciszek Ksawery Christiani pełnił wówczas funkcję dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. Drugą znakomitą postacią, związaną z historia Orońska jest Józef Brandt, wybitny polski malarz nurtu batalistycznego i historyczno-rodzajowego, który swoje życie związał z Orońskiem i Monachium. Ożeniony z wdową, właścicielką majątku Heleną z Wojciechowskich Aleksandrową Pruszakową, wniósł nowego ducha do orońskiego dworu. Wspaniały towarzysz, mistrz i nauczyciel, dla młodego pokolenia artystów prowadził nieformalną Akademię Orońską. Obecnie w dworze mieści się ekspozycja XIX-wiecznych wnętrz. Współczesną historię Centrum zapoczątkowały warsztaty twórcze i pierwsza plenerowa ekspozycja prac w 1965 roku. Wkrótce otwarto Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, a od 1981 roku Centrum Rzeźby Polskiej zaczęło funkcjonować jako placówka państwowa podlegająca Ministerstwu Kultury i Sztuki. Obecnie Centrum dysponuje bogatą bazą warsztatową, pozwalającą artystom realizować prace w różnych technikach rzeźbiarskich. Każdego roku z naszych pracowni korzysta kilkuset artystów polskich i zagranicznych. Odbywają się tu warsztaty artystyczne, plenery akademickie, seminaria problemowe, konferencje naukowe. W czterech galeriach Centrum Rzeźby Polskiej są prezentowane wystawy prac artystów starszego i młodego pokolenia. CRP prowadzi również działalność edukacyjną i dokumentacyjną, wydaje własne publikacje: katalogi, monografie artystów, kwartalnik „Orońsko”, rocznik „Rzeźba Polska” oraz „Seminaria Orońskie”. Centrum Rzeźby Polskiej od ponad czterdziestu lat buduje reprezentatywny zbiór rzeźby polskiej, ze szczególnym naciskiem na prace powstałe w 2. połowie XX wieku i współcześnie. Obecnie zbiór składający się z rzeźb, obiektów, instalacji liczy ponad tysiąc prac, a uzupełnia go około pięćset depozytów. Większość dzieł pochodzi z okresu powojennego, chociaż w zbiorach są realizacje z początków XX stulecia, jak chociażby prace Konstantego Laszczki, Wacława Szymanowskiego czy Stanisława Ostrowskiego oraz z okresu międzywojnia, np.  Xawerego Dunikowskiego, Katarzyny Kobro, Olgi Niewskiej, Jacka Pugeta i Augusta Zamojskiego. Ważną cześć kolekcji stanowią dzieła składające się na najnowszy rozdział historii rzeźby polskiej, a szczególnie powstałe w ostatnich latach. Dotyczy to przede wszystkim prac młodego pokolenia, które w ramach organizowanych przez Centrum Triennale Młodych, miało tu możliwość artystycznego debiutu. Obiekty te służyły także realizowanej przez Centrum serii wystaw tzw. dekadowych (prezentujących kolejno lata: 60., 70., 80. i 90. oraz wystaw z kolekcji; „Alfabet Rzeźby” czy „Kunszt”), w ramach których podejmowano próby syntezy najnowszych dziejów sztuki polskiej. W ostatnich latach odbyły się ekspozycje światowej sławy artystów polskich i zagranicznych takich jak Xawery Dunikowski, Magdalena Abakanowicz, Wojciech Fangor, Tony Cragg, Thorsten Goldberg czy Henry Moore. W 2019 roku najważniejszym wydarzeniem sezonu letniego w CRP będzie wystawa Joany Vasconcelos, najsłynniejszej obecnie artystki portugalskiej. 
 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - obowiązek informacyjny polityka prywatności ciasteczka (cookies) www.webap.pl