PL EN FR DE ESP JP

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo exlibris logo vivaoliva logo skarby oliwian
Galeria Warzywniak

ANNA WALIGÓRSKA. MAŁE PROZY

wydarzenie wielodniowe, 2019.10.18 - 2019.11.03
w ramach projektu Galeria Warzywniak
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Artystka urodziła się w 1979 roku w Bydgoszczy. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1999-2000 studiowała malarstwo na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej, a w latach 2000-2005 na ASP w Gdańsku, w pracowni dyplomowej Profesora Hugona Laseckiego, potem w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego. W maju 2005 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni Profesora Macieja Świeszewskiego i aneks z malarstwa ściennego i witrażu pod kierunkiem Profesora Andrzeja Dyakowskiego. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora sztuki. W roku 2003 była asystentką-stażystką u Profesora Andrzeja Markowicza w pracowni scenografii i projektowania plastycznego. Od roku 2007 pracuje na stanowisku adiunkta na ASP w Gdańsku w pracowni malarstwa ściennego i witrażu. Od 2017 roku na tym samym stanowisku również w pracowni dyplomowej malarstwa. Oprócz malarstwa zajmuje się malarstwem ściennym, witrażem oraz projektowaniem.
 
 
Anna Waligórska: Malarstwo jest narzędziem zrozumienia świata. Niedoskonałym, lecz mającym na względzie całość; odwołującym się do fragmentu, lecz zawsze żywiącym nadzieję na kompletność, poprzez poszczególne emanacje zmierzającym do pełni… Moje malarstwo podlega ciągłym zmianom. Jednak nie są to zwroty rewolucyjne, a może nawet nie ewolucyjne. Moim zdaniem sztuka nie musi być rozwojem, który wydaje mi się kategorią przynależną do języka nauki. Sztuka przeobraża się i owe przeobrażenia, choćby i najmniejsze, stanowią o dziele. Dany obraz czy cykl to tylko elementy mozaiki, która nabierze ostatecznego (co nie znaczy: idealnego) kształtu wraz z końcem naszej pracy twórczej. Jedną z dominant mojego malarstwa jest realizm. Działam w obrębie tej konwencji, lecz rozumiem ją szeroko, do tego stopnia, że odnajduję w niej idee bliskie ideom sztuki abstrakcyjnej. Punktem wyjścia jest jednak dla mnie zawsze kategoria mimesis będąca pochodną przekonania o istnieniu świata obiektywnego.
 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl