PL EN FR DE ESP JP

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo exlibris logo vivaoliva logo skarby oliwian
Oliwski Ratusz Kultury

Różne tradycje-wspólne emocje. Debata online

wydarzenie jednodniowe, 2020.12.11
w ramach projektu Fundacja Wspólnota Gdańska
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

RÓŻNE TRADYCJE - WSPÓLNE EMOCJE

Spotkanie-debata online na temat różnic i podobieństw w celebrowaniu świąt grudniowych (m.in. Boże Narodzenie, Chanuka) w tradycji rzymsko-katolickiej, protestanckiej, prawosławnej, w islamie i judaizmie.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnej Parafii Katedralnej Św. Mikołaja w Gdańsku, Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku oraz Synagogi BEIT Trójmiasto.

Zagadnienia:
- Korzenie – tradycja i historia religii
- Kulinaria i zwyczaje
- Obrzędowość, modlitwy, symbolika

Moderatorka: dr Barbara Forysiewicz, Instytut Badań nad Kulturą na Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook Fundacji Wspólnota Gdańska
Termin: 11.12.2020, piątek, godz. 18.00-20.00


Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska
Spotkanie organizowane w ramach projektu Wigilia Oliwska, współfinansowanego przez Miasto Gdańsk.

O moderatorce:
Barbara Forysiewicz – od 2009 roku doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi badania w obszarze performatyki, głównie obrzędowości
i sztuki religijnej. Główny przedmiot naukowych zainteresowań stanowi ikona prawosławna.
Ważniejsze publikacje: Strach, wstręt i wstyd w ikonografii Paruzji. Sposoby obrazowania i oddziaływanie na odbiorcę, w: Strach, wstręt, wstyd i inne fobie/Czapiga Małgorzata, Konarska Katarzyna (red.), Colloquia Anthropologica
et Communicativa
, 2017; Warsztaty ikonograficzne w służbie nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja: język - teologia - kultura/Nowak Małgorzata, Przyczyna Wiesław ( red. ), 2017; Ucieczka do nieba. O alienacji ikonopisa jako komponencie procesu tworzenia ikony, w: Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy/Czapiga Małgorzata, Konarska Katarzyna ( red. ), Colloquia Anthropologica et Communicativa, nr 8, 2015.
 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl