PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian
Galeria Warzywniak

JAREK MALICKI. ANTHILL MROWISKO

wydarzenie wielodniowe, 2023.05.05 - 2023.05.30
w ramach projektu Galeria Warzywniak
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Jarek Malicki jest malarzem, scenografem i architektem.
Jest też ekologiem i podróżnikiem, ostatnio zafascynował go street art i sztuka murali.

Interesuje się zrównoważonym rozwojem w kontekście architektury i urbanistyki.
Studiował konserwację malarstwa sztalugowego i ściennego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa obronił w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest też absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalizacji - zrównoważony rozwój w architekturze.
Zajmuje się zawodowo malarstwem, scenografią i projektowaniem wnętrz.

Dla Związku Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa prowadzi od lat szkolenia, uczące plastyków zawodu projektanta wnętrz.
Od stanu wojennego aktywny politycznie i obywatelsko. Mieszkał na warszawskim Mokotowie. Obecnie mieszka w Trójmieście.

Życiorys artystyczny:
1988-1994
studia magisterskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa ściennego i sztalugowego;

1996 - 1997
prowadzenie autorskiej pracowni plastycznej dla młodzieży z autyzmem, zespołem Downa i po udarze mózgu w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" S.T.O w Warszawie;

1996 - 2002
studia magisterskie w ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny);

2000
udział w konserwacji renesansowych fresków Georga Starszego Lichtenfelsa w kaplicy Wszystkich Świętych w kościele NMP w Kożuchowie – rekonstrukcja malarska niezachowanych części fresków;

2002
wystawa dyplomu magisterskiego z malarstwa wielkoformatowego na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) pod tytułem „Warszawa Magiczna”;

2001 - 2002
praca w charakterze artysty plastyka przy scenografii do filmu Andrzeja Wajdy „Zemsta”;

2010 - 2012
studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej;

2012 - 2014
studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej;

2014
II miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny pawilonu EXPO firmy Ruukki w Warszawie- projekt łączący zagadnienia z dziedziny energooszczędności, ekologii, architektury i malarstwa uzupełniającego architekturę;

2017
realizacja malarstwa ściennego- muralu „Rogatki Wolskie” w Spółdzielni Socjalnej WOLA, wernisaż muralu w ramach warszawskiej „Nocy Muzeów”;

2002 - 2019
autorskie warsztaty plastyczne i architektoniczne, prowadzone w ramach współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków - Polska Sztuka Użytkowa;

2019
realizacja murali na Woli i na Żoliborzu – „Sybilla Wolska” oraz „Mural polsko-ukraiński”;

2021
realizacja muralu upamiętniającego Pawła Adamowicza na Starym Mieście w Gdańsku poza powyższym udział w wystawach malarstwa – zbiorowych i indywidualnych.Jarek Malicki is a painter, a stage designer and an architect.
He’s also a traveler and an environmentalist, and has lately taken interest in street art and mural art.

He is interested in sustainability development in the context of architecture and urbanism.
He studied conservation of easel and mural painting at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He defended his thesis on painting at the Academy of Fine Arts in Poznan. He is also a graduate of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology with specialization in sustainability development in architecture.
Professionally, he is a painter, a stage designer and an interior designer.
For years, he has been providing training in interior design for artists for the Polish Applied Art branch of the Association of Polish Artists and Designers. Since the beginning of the war, he has been active politically and civically. Used to live in the Mokotów quarter of Warsaw, now lives in the Tricity.


Artistic résumé:
1988 - 1994
graduate studies in conservation and restoration of mural and easel painting at the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń;

1996 - 1997
running of his own art studio for youth suffering from autism, Down Syndrome, and strokes at the Civic Educational Association’s “Dać Szansę” (Give A Chance) Special Educational School Complex in Warsaw;

1996 - 2002
graduate studies at Academy of Fine Arts (currently University of Arts) in Poznan;

2000
conservation of Renaissance frescoes by Georg Lichtenfels the Elder in the Chapel of All Saints in the Church of Saint Mary the Virgin in Kożuchów – painting reconstruction of the unpreserved fresco elements;

2002
exhibition of his Master’s degree in large format painting at the Academy of Fine Arts (currently University of Arts) in Poznan titled “Warszawa Magiczna” (Magical Warsaw);

2001 - 2002
work as a visual artist on the stage design of Andrzej Wajda’s movie “Zemsta”;

2010 - 2012
engineering studies at the Faculty of Architecture at the Białystok University of Technology;

2012 - 2014
graduate studies at the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology;

2014
second place in a design competition in the Ruuki Expo pavilion in Warsaw - a project combining fields of energy efficiency, ecology, architecture, and architecture-supplementing painting;

2017
realization of a wall painting – “Rogatki Wolskie” (“Wola Turnpikes”) mural in the Social Cooperative WOLA, mural’s vernissage as part of “Night in the Museum” in Warsaw;

2002 - 2019
leading own art and architecture workshops, in cooperation with the Polish Applied Arts branch of theAssociation of Polish Artists and Designers;

2019
realization of murals titled “Wolska Sybilla” (“Sybilla of Wola”) and “Mural polsko-ukraiński” (“Polish-Ukrainian Mural”) in Wola and Żoliborz, respectively;
2021
realization of Paweł Adamowicz memorial mural in the Old Town in Gdansk;

In addition to the above, participation in exhibitions both collective and individual.
 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl