PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian
Oliwski Ratusz Kultury

Półkolonie artystyczne

wydarzenie wielodniowe, 2023.08.21 - 2023.09.01
w ramach projektu Fundacja Wspólnota Gdańska
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza na artystyczne półkolonie w Oliwskim Ratuszu Kultury dla dzieci w wieku 6-8 lat.
W przyjaznej, swobodnej atmosferze dzieci zamienią się w twórców – będą wymyślać piosenki i scenki teatralne, tworzyć bajkowe fabuły i scenografię, wcielać się w różnych bohaterów, odkryją tajemnice sztuki… dubbingu! Czeka ich świetna zabawa z doświadczonymi instruktorami, w gościnnych przestrzeniach Oliwskiego Ratusza Kultury i w Parku Oliwskim.

Turnus trwa od poniedziałku do piątku, a każdy dzień obfituje w różnorodne działania:W planie również codzienne zabawy w plenerze.
Zajęcia w godz. 8.00-16.30.

Terminy:
Miejsce:
Oliwski Ratusz Kultury, ul. Opata J. Rybińskiego 25, Gdańsk Oliwa

Opłata:
290,00 zł/turnus (opieka, realizacja programu, gorący posiłek)

Informacje: www.ratuszkultury.pl | tel. 501 743 555
Zapisy: rezerwacje@wspolnotagdanska.pl

Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska


 
REGULAMIN PÓŁKOLONII ARTYSTYCZNYCH w Oliwskim Ratuszu Kultury

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników półkolonii.
2. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zapoznania z nim dziecka – Uczestnika półkolonii.
3. Organizatorem półkolonii jest: Fundacja Wspólnota Gdańska, z siedzibą w Gdańsku Oliwie, ul. Opata J. Rybińskiego 25, NIP 5842625418, REGON 220474006, KRS 0000286430.
4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 8 lat.
5. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką kadry półkolonii w godz. 08:00-16.30
6. Półkolonie są organizowane w terminach: 21-25.08.2023 oraz 28.08-1.09.2023.
7. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej.
8. Osoby odprowadzające Uczestnika na zajęcia są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
9. Opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
10. W Karcie Kwalifikacyjnej Opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach dziecka.
11. Podczas pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator zobowiązuje się:
 1. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,
 2. zapewnić jeden ciepły posiłek w porze obiadowej i dostęp do pitnej wody (wszelkie specjalne potrzeby w tym zakresie należy odnotować w Karcie Kwalifikacyjnej),
 3. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom,
 4. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej.
12. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
 2. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
 3. wsparcia ze strony wychowawców, instruktorów oraz kierownika.
13. Uczestnicy mają obowiązek:
 1. wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów,
 2. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
 3. szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,
 4. korzystania z urządzeń do zabawy i zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu,
 6. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej,
 7. niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń wychowawcy lub instruktorowi,
 8. przestrzegania regulaminu Oliwskiego Ratusza Kultury, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
14. Uczestnikom półkolonii zabrania się:
 1. samowolnego opuszczania terenu półkolonii, oddalania się od grupy,
 2. zażywania leków oraz innych środków farmakologicznych i psychoaktywnych.
15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem Uczestnika z udziału w półkoloniach.
16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia przedmiotów należących do dzieci, a dokonanych przez innych Uczestników półkolonii.
17. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo Opiekunowie prawni dziecka.
18. Organizator zaleca, by nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., o ile nie będą potrzebne do udziału w zajęciach.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

Nr wpisu do bazy wypoczynku letniego:
29951/POM/L-2023
29925/POM/L-2023 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl