PL EN FR DE ESP JP

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian

Exlibris


Gdańskie konkursy na ekslibris są organizowane wspólnie przez Fundację "Wspólnota Gdańska" i Wyspę Skarbów, Oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury. Z inicjatywą organizacji tych konkursów wystąpiła w roku 2006 ówczesna kierowniczka Wyspy Skarbów, pani Anna Urbańczyk.

Celem konkursów jest kontynuacja bardzo bogatej, wielowiekowej tradycji tworzenia ekslibrisów w Gdańsku oraz promocja Gdańska w Polsce i za granicą.

Każda edycja konkursu ma swój temat - zawsze dotyczy on spraw gdańskich. W roku 2006 tematem była postać Wincentego Pola, w 2007 - lwy, które strzegą tarczy gdańskiego herbu, w 2008 - wielcy gdańszczanie, a w roku 2009 - skarby gdańskiej architektury.

Pomimo lokalnej tematyki konkursy mają zasięg ogólnoświatowy - corocznie uczestniczy w nich kilkuset twórców z całego świata - od Argentyny, Brazyli i Urugwaju po Chiny i Japonię.

Ukoronowaniem każdej edycji konkursu są wystawy organizowane zwykle w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz katalogi pokonkursowe.

Tematy kolejnych edycji Konkursu na Exlibris:

Partner konkursu: Gdański Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów” . Patronat honorowy nad konkursem objęli:


strona internetowa projektu: www.exlibrisgdansk.pl
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl