PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian
Galeria Warzywniak

WOJCIECH SĘCZAWA

wydarzenie wielodniowe, 2022.10.05 - 2022.10.30
w ramach projektu Galeria Warzywniak
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Artysta urodził się w 1961 w Dubience (woj. Lubelskie). Ukończył studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni prof. E. Sitka 1986. Od 2002 jest kierownikiem Pracowni Podstaw Rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest profesorem ASP w Gdańsku. Swoje prace prezentował w galeriach w Polsce (Gdańsk, Elbląg, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa) i za granicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, USA). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. medale na Salonach Wiosennym i Jesiennym w Warszawie (1993, 1997, 1998), 1. nagrodę w konkursie na projekt wnętrza kościoła św. Kazimierza w Gdańsku, 1. nagrodę w II edycji konkursu na projekt pomnika „MARYNARZA” w Gdyni (2006).

A. Błaszczuk: Wojciech Sęczawa to twórca ze wszech miar oryginalny, w pełni ukształtowany artystycznie i pewnie podążający wytyczoną przez siebie drogą. Jego zawodowym credo jest rzetelność, rozwaga, kreatywność w obszarach przyjmowanych rozwiązań, a także postawa unikania działań obliczonych jedynie na wywołanie krótkotrwałego poklasku. Swoim realizacjom Wojciech Sęczawa nadaje charakter ustawicznego budowania. Upraszczając radykalnie styl przenosi punkt ciężkości wszystkich decyzji w stronę masywnych brył o kanciastych, zrytmizowanych kształtach i wyraźnie podkreślonej tektonice. Potęguje ona przestrzenną spójność obiektów odzwierciedlając jednocześnie wypadkową obecnych w naturze faktur tj. spękań, załamań, rozszczepień. Traktując tworzywo jako ważny składnik sztuki i atrybut idei artysta materializuje swoje projekty najchętniej w drewnie, chociaż też łączy ten materiał z kamieniem i ceramiką. Za sprawę o znaczeniu pierwszorzędnym uznaje Wojciech Sęczawa synkretyzm wartości sztuki tradycyjnej ze współczesnym sposobem rozwiązywania problemów artystycznych, zarówno w wymiarze formalnym jak i estetycznym.Born in 1961 in Dubienka (Lublin Voivodeship). Graduated from the Faculty of Sculpture at the State Higher School of Fine Arts in Gdansk, receiving his diploma under Prof. E. Sitka, in 1986. Since 2002, he is the head of the Sculpture Basis laboratory at the Academy of Fine Arts in Gdansk, where he is also a professor. His works were presented in galleries both in Poland (Gdansk, Elbląg, Wroclaw, Poznań, Cracow, Warsaw) and abroad (Germany, Holland, Belgium, Sweden, France, Switzerland, USA). He received several awards and distinctions – medals from both Spring and Autumn Salons in Warsaw (1993, 1997, 1998), 1st prize award at the competition for interior design of St. Casimirus’ Church in Gdansk, 1st prize in the second edition of the competition for the design of the “MARYNARZ” (“THE SAILOR”) sculpture in Gdynia (2006), among many others.


A. Błaszczuk: Wojciech Sęczawa is an original creator in every respect. One fully educated artistically and following his own path. He is professional in his reliability, mindfulness, creativity, and a lack of the lesser quality that would be working towards short-lived gratification. His projects always have the nature of a construction in progress. By radically simplifying the style, he transforms the weight of all decisions into stable building blocks with repeatable forms. This magnifies the spatial cohesion of objects, while reflecting the resultant cohesion of those in nature (fractures, cracks, splitting) at the same time. As the artist treats his materials as an important element in creating art, he prefers to make his projects in wood, though often paired with stone and ceramics. To Wojciech Szęczawa, his absolute priority is the connection of syncretism of the artistic value and contemporary solutions to artistic issues, both formal and aesthetic.biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl