PL EN FR DE ESP JP

1,5%

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj edukację najmłodszych Gdańszczan przekazując 1,5% podatku.KRS 0000286430 Podsumowanie roku 2023 - kliknij tutaj, aby zobaczyć
Podsumowanie roku 2022 - kliknij tutaj, aby zobaczyć

strony projektów logo ork logo warzywniak logo oas logo Ratusz BB logo rw logo gap logo agl logo g1d logo exlibris logo vivaoliva logo oliwski dom sąsiedzki logo skarby oliwian
Oliwski Ratusz Kultury

Jak nie kochać jesieni

wydarzenie jednodniowe, 2023.11.04
w ramach projektu Fundacja Wspólnota Gdańska
Kliknij tu, aby przejść do szczegółowego opisu wydarzenia na stronie projektu.

Trzeba jakoś przetrwać najkrótsze dni w roku. Azyl w domowych pieleszach: ciepłe światło, rozgrzewający napój, dobra muzyka…. Do tego spotkania z przyjaciółmi, gry, no i oczywiście ruch na świeżym powietrzu. Jak to wszystko zorganizować? Z nami zakochasz się w jesieni. Czekamy na Ciebie w Oliwskim Ratuszy Kultury w sobotę, 4 listopada 2023.
Przygotowaliśmy dla Ciebie:Wstęp wolny, wystawcy: 20 zł Liczba miejsc na warsztatach i pchlim targu ograniczona.

REGULAMIN PCHLEGO TARGU
Oliwski Ratusz Kultury 4.11.2023
Postanowienia ogólne
 1. Pchli Targ odbywa się 4.12023, w niedzielę, w Oliwskim Ratuszu Kultury, w Gdańsku, ul. Opata J. Rybińskiego 25, w godz. 10.00-14.00. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wspólnota Gdańska.
 2. Celem wydarzenia jest umożliwienie sprzedaży i wymiany artykułów używanych oraz nowych.
 3. Artykuły dopuszczone do sprzedaży/wymiany: gry, książki, filmy, dekoracje domowe, kosmetyki naturalne, świece, lampy, lampiony, rośliny doniczkowe.
 4. Organizator wyklucza następujące produkty: odzież, obuwie, biżuteria, militaria, starocie, a także: wyroby nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Na inne przedmioty, nieujęte w p. 4, wymagana jest zgoda Organizatora.
Udział Wystawców
 1. Warunkiem udziału w imprezie w charakterze Wystawcy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgłoszenie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.ratuszkultury.pl, zawierające krótki opis przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży oraz co najmniej 3 zdjęcia przedmiotów zaplanowanych do sprzedaży. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Organizatora zwrotnym mailem.
 2. O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba stoisk jest ograniczona.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Każdemu Wystawy zostanie przydzielone numerowane stoisko w postaci współdzielonego stołu (pow. 90x90cm) i krzesło.
 5. Opłata za stoisko wynosi 20 zł. Płatne na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.
 6. Wystawca może zgłosić organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu maksymalnie do 28.10.2023. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie powoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora.
 7. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.
 8. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży artykułu, który według niego jest niezgodny
  z charakterem imprezy.
Udział Gości
 1. Na imprezę obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane, by stosować się do poleceń porządkowych Organizatora.
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
Ubezpieczenia
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody
  i innymi przyczynami losowymi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty, ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie do Wystawcy.
Ochrona danych osobowych
Organizator postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Wystawców, że Państwa dane osobowe zostają pozyskane wyłącznie na czas i do realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść informacyjna znajduje się na stronie www.wspolnotagdanska.pl. 
biuletyn informacji publicznej 1 procent KRS
www.wspolnotagdanska.pl kontakt RODO - klauzula informacyjna ciasteczka (cookies) www.webap.pl